ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CERAMETAL SA | ΚΟΡΩΠΙ 2014

  • Επιφάνεια Βιομηχανικού κτιρίου
    3.940 τ.μ.
  • Επιφάνεια Οικίσκων Υ/Σ Μέσης Τάσης
    30 τ.μ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ 1000kVA
  • Κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης Ονομαστικής Ισχύος 1000 kVA
  • Κατασκευή Οικίσκων Υ/Σ Μέσης Τάσης επιφάνειας 30 m2  & Χώρου Μετρητών ΔΕΗ
Υπηρεσίες
  • Μελέτη & Αδειοδότηση Υ/Σ Μέσης Τάσης Ονομαστικής Ισχύος 1000 kVA
  • Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη Οικίσκων Υ/Σ Μέσης Τάσης &  Υποσταθμού ΔΕΗ