ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ | ΑΘΗΝΑ 2009

  • Επιφάνεια
    4.000 τ.μ.
  • Δυναμικότητα
    400 νηπίων
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  • Αρχικοποίηση Απαιτήσεων & concept design
  • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  • Κατασκευαστικά Σχέδια
  • Διοίκηση Κατασκευής