ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013

 • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας
  170 τ.μ.
 • Συνολική Ισχύς Συστήματος
  20,4 Kw
 • Ετήσιο COP
  3,96 (Eurovent)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ
 • Εγκατάσταση Ενδοδαπέδιου Συστήματος Θέρμανσης
 • Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης με FCU
 • Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας & Λοιπών Διατάξεων
 • Εγκατάσταση Ηλιακού Συστήματος ΖΝΧ
Υπηρεσίες
 • Προμελέτη Έργου
 • Οριστική Μελέτη
 • Κατασκευή & Θέση σε Λειτουργία
 • Μακροχρόνια Υποστήριξη Λειτουργίας