ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΑΕ| ΒΟΥΛΑ 2006

  • Επιφάνεια
    2.500 τ.μ.
  • Χώροι
    5 διαμερίσματα & 3 γραφεία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • Μελέτη & Κατασκευή Τριώροφης  Πολυκατοικίας με 2 υπόγεια
  • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  • Σχέδια Εφαρμογής & Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
  • Διοίκηση Κατασκευής & Οργάνωση Εργοταξίου