ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΗΒΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2017

  • Κατάστημα Θήβας
    350 τ.μ.
  • Κατάστημα Χαλκίδας
    488 τ.μ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση στα ψυκτικά, ηλεκτρικά δίκτυα και διατάξεις αυτοματισμού, δίκτυα αεραγωγών & αυτοματισμού και θέση σε πλήρη λειτουργία νέων εξωτερικών μονάδων VRF REPLACE, VRF Heat Recovery REPLACE & νέων εσωτερικών μονάδων VRF δαπέδου, κατάλληλων για λειτουργία με R-410
  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση στα ψυκτικά, ηλεκτρικά δίκτυα & δίκτυα αυτοματισμού και θέση σε πλήρη λειτουργία νέας αντλίας θερμότητας 50kW kai νέων Α.Θ. διαιρούμενου τύπου καναλάτης
  • Υδραυλικές διατάξεις αντλιών θερμότητας & σύνδεση με την ΚΚΜ
  • Τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΚΜ (αντικατάσταση στοιχείου DX με νέο στοιχείου νερού)