ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | Π.ΨΥΧΙΚΟ 2016

 • Επιφάνεια κτιρίου
  740 τ.μ.
 • Περ. Χώρος
  874 τ.μ.
 • Γυμναστήριο & Σπιτάκι Κήπου
  185 τ.μ.
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 3 ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
 • Κατασκευή υδραυλικών δικτύων & κλιματισμού
 • Ηλκετρολογικές εγκαταστάσεις & ΚΝΧ
 • Κατασκευή μηχανοστασίων
 • Κατασκευή γυμναστηρίου & σάουνας