ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ | ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΣ 2012

 • Θέση Έργου
  ‘Μπαξές’
 • Υσχύς Συγκροτήματος
  100kWp
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
 • Μελέτη Διαστασιολόγησης & Προσανατολισμού Πάρκου  FD
 • Εγκατάσταση Βάσεων Στήριξης με πασσαλόμπηξη
 • Μελέτη & Τοποθέτηση Καλωδιώσεων
 • Μελέτη & Εγκατάσταση Θεμελιακής Γείωσης
 • Τοποθέτηση & Ηλεκτρολογικές Συνδέσεις Πανέλων, Αντιστροφέων και Κεντρικών Πινάκων.
 • Εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης & Συστήματος Ασφαλείας
Υπηρεσίες
 • Μελέτη & Διαχείριση Έργου
 • Κατασκευή & Θέση σε Λειτουργία